Πολιτική Απορρήτου

H εταιρεία MediaShare δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών-χρηστών του διαδικτυακού τόπου της MediaShare και να τηρεί τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (του Ν.2472/1997 περί για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) όπως εκάστοτε ισχύουν. Οι πληροφορίες που αφορούν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών-χρηστών συγκεντρώνονται μόνο εάν τις παρέχουν οι ίδιοι οι επισκέπτες-χρήστες οικειοθελώς . Σε καμία περίπτωση δεν απαιτείται η χορήγηση κάποιων στοιχείων που συνιστούν προσωπικά δεδομένα για την πλοήγηση ή την πρόσβαση στο περιεχόμενό του ιστότοπου της MediaShare , εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες όπου ο ίδιος επισκέπτης οικειοθελώς θέλει να γίνει μέλος της MediaShare .Για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας ,υποστήριξης , προώθησης ή και εκτέλεση της κάθε συναλλακτικής σχέσης με τον χρήστη-επισκέπτη, υπάρχει πιθανότητα να του ζητηθούν από πλευράς του να γνωστοποιήσει κάποια προσωπικά του στοιχεία (όνομα- επώνυμο- επάγγελμα του- ηλεκτρονική διεύθυνση-ημερομηνία γέννησης η άλλο απαραίτητο στοιχείο). Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της εκτέλεσης των παραγγελιών και των συμβάσεων που θα συναφθούν μέσω της MediaShare για την αγορά ή παροχή των προϊόντων ή υπηρεσιών . Όλοι οι επισκέπτες-χρήστες μπορούν να εγγραφούν στην υπηρεσία ενημέρωσης της MediaShare,ώστε να λαμβάνουν ενημέρωση για προσφορές ,νέα προϊόντα ,πληροφορίες ,διαφημίσεις μέσω email (newsletters) ή μέσω sms στο κινητό τους τηλέφωνο .Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης-επισκέπτης έχει κάνει εγγραφή στην άνω υπηρεσία ,μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει την διαγραφή του αφού έρθει σε επικοινωνία μαζί μας.
Τα στοιχεία που υποβάλλουν όλοι οι επισκέπτες-χρήστες στη MediaShare θα πρέπει να είναι πλήρη , ορθά , αληθή, ακριβή και έγκυρα και σε περίπτωση που αυτά τυχόν αλλάξουν θα πρέπει να ενημερώσουν την MediaShare ώστε τα στοιχεία εγγραφής να διατηρούνται πάντα πλήρη , ορθά , αληθή, ακριβή και έγκυρα .Όλα τα μέλη μας είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται γενικότερα με τον λογαριασμό τους .Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενομένη ή/και πιθανή παραβίαση ασφαλείας θα πρέπει να ειδοποιούν άμεσα την εταιρεία μας ,καθώς και είναι υπεύθυνα (τα μέλη) για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους. H MediaShare δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συναινεί στην χρήση των προσωπικών του στοιχείων όπως αυτά αναφέρθηκαν , δεν θα πρέπει να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία.

Όλοι οι ιστότοποι όπως και η MediaShare μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη-επισκέπτη .Τι είναι τα cookies: Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του κάθε χρήστη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του χρήστη και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη-επισκέπτη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, για λόγους marketing και για στατιστικούς λόγους, έτσι ώστε να καθορίζονται οι περιοχές, στις οποίες οι υπηρεσίες της MediaShare είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του εάν το επιθυμεί, ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά ,είτε κατά περίπτωση .Σε αυτήν τη περίπτωση, ο χρήστης δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω.

H MediaShare είναι εναντίον της συγκέντρωσης δεδομένων ανηλίκων, δηλαδή ατόμων που είναι κάτω των 18 ετών.

Η MediaShare δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την επικοινωνία ή συναλλαγή του επισκέπτη η χρήστη με τους τρίτους παροχής υπηρεσιών που διαφημίζονται στην MediaShare, όποιοι και είναι αυτοί και για την οποιανδήποτε τυχόν εμπορική ή χρηματική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση. Στο ηλεκτρονικό κατάστημα και ιστότοπο της MediaShare περιέχονται σύνδεσμοι προς άλλους διαδικτυακούς τόπους. Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών-επισκεπτών-μελών προκύψει, ως προς την χρήση αυτών των συνδέσμων ή ιστότοπων διότι δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της MediaShare. Αυτό συνεπάγεται πως για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει κατά την χρήση ή την επίσκεψη προς τους ιστότοπους αυτούς, ο επισκέπτης – χρήστης οφείλει να απευθυνθεί στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους. Η οποιαδήποτε ευθύνη είτε αστική είτε ποινική υπάρχει ή προκύψει , την φέρουν οι ίδιοι οι δικτυακοί τόποι ή ιστότοποι και για την επίλυση, είναι υπεύθυνοι η επισκέπτες–χρήστες και οι ίδιοι οι δικτυακοί τόποι ή ιστότοποι. Η MediaShare σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι εγγυάται ή αποδέχεται για το περιεχόμενο, την ασφάλεια χρήσης ή συναλλαγών και τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων αυτών/ης δεδομένων ανηλίκων, δηλαδή ατόμων που είναι κάτω των 18 ετών.

Ειδικότερα, η MediaShare δεν φέρει καμία ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα ή-και αναληθή στοιχεία που αφορούν στα εμπορεύματα των προμηθευτών της και περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο της MediaShare. Η σχετική ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τους επί μέρους προμηθευτές-συνεργάτες της. Η MediaShare επιφυλάσσεται για τυχόν τυπογραφικά ή τεχνικά λάθη, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή εν λόγω διακοπών λειτουργίας του παρόντος διαδικτυακού τόπου για λόγους ανωτέρας βίας.

Στην MediaShare όλο το περιεχόμενο της ,συμπεριλαμβανομένων γραφικών ,εικόνων ,φωτογραφιών , σχεδίων ,κειμένων ,των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του διαδικτυακού τόπου, εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών της εταιρείας και φορέων), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της MediaShare και της εταιρείας του Κου Αντώνιου Α. Μεϊμάρογλου και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου και του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος διαδικτυακού τόπου και φέρουν σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων και άλλων αποτελούν δική τους αποκλειστική πνευματική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί είναι που φέρουν και τη σχετική ευθύνη.

Απαγορεύεται ρητώς η οποιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση ,διανομή ,αναδημοσίευση, κοινοποίηση , μεταγλώττιση ,αναπαραγωγή ,διαμόρφωση ,διανομή ,μεταβίβαση η πώληση ,αλλοίωση ,αποστολής δεδομένων σε άλλο υπολογιστή ή σε άλλους υπολογιστές (μεταφόρτωση-κατέβασμα) με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή μορφή, οποιασδήποτε πληροφορίας (στο σύνολό της, μερικής ή τμηματικής ή περιληπτικής) που παρέχεται στο δικτυακό αυτό της MediaShare με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής τους στο Διαδίκτυο ή τη διάθεση των πληροφοριών στο Διαδίκτυο με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση ή έγγραφη άδεια της εταιρείας Κου Αντώνιου Α. Μεϊμάρογλου.

Οι όροι χρήσης που αναγράφονται και η χρήση του διαδικτυακού τόπου της MediaShare διέπονται όπως όλα τα καταστήματα από το Ελληνικό Δίκαιο και τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν κάποιος από τους όρους που αναγράφονται κριθεί άκυρος τότε αυτό δεν θα επηρεάσει την ισχύ των λοιπών όρων. Για οποιασδήποτε διαφορά προκύψει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της MediaShare είτε σχετικά με την εφαρμογή ή με την ερμηνεία των παρόντων όρων χρήσης αρμόδια για την επίλυση είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια.

Επικοινωνήστε μαζί μας

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Καλάθι

  • Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

Σύνδεση